RODZAJ PŁCI                                                          PŁEĆ MĘSKA                                      PŁEĆ ŻEŃSKA       - UWARUNKOWANIA

- chromosomalna (genotypowa)                               46 XY                                                          46 XX
zwana dalej genetyczną

- gonadalna                                                                        jądra                                                            jajniki

- wewnętrzna (gonadoforyczna)                   przewody Wolfa                                  przewody Mullera
                                                                                wykszt. nasieniowody                                   wykszt. jajniki          

- zewnętrzna                                                               prącie (penis)                                                  srom

- fenotypowa (somatotypowa,                                                     II-III rzędowe cechy płciowe
biotypowa)

- hormonalna                                               wzrost androgenów od                                wzrost estrogenów
                                                                                  estrogenów                                                    od androgenów

- metaboliczna                        aparat enzymatyczny charakterystyczny dla niektórych systemów metabolicznych

- socjalna, metrykalna, prawna                      mężczyzna                                                           kobieta

- mózgowa                          zróżnicowanie się mózgu w zakresie endokrynnej czynności podwzgórza i przysadki mózgowej

- psychiczna                                                           mężczyzna                                                            kobieta

- gametalna                                                              plemniki                                                     komórki jajowe


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W przypadku :
Chłopak kariotyp 46XX jest genetycznie kobietą więc w tym przypadku występuje obojnactwo płciowe w postaci płci genetycznej (inflantyzm) w przypadku braku prostaty u mężczyzny mówimy o niedorozwoju a w przypadku prostaty męskiej u kobiet mówimy o obojnactwie fizycznym (hermafrodytyzmie).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komentarze
Dodaj komentarz